ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Spoločnosť ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., ktorá je súčasťou ING Groep N.V.. V súčasnosti vykonáva činnosti v oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pod označením ING Commercial Banking.

 

ING Commercial Banking Slovensko

Legal Information. © 2001-2014 ING Bank N.V., Trade register Amsterdam, no. 33031431. All rights reserved.
Please view our Privacy Statement and Security message.
Copyright © 2001-2014 ING Group N.V. All rights reserved.
www.ingcommercialbanking.com