Commercial Finance Polska

Faktoring

Faktoring - szybkie finansowanie faktur (należności) z możliwością ich ubezpieczenia i windykacji oraz kompleksowe zarządzanie portfelem należności.
Legal Information. 2001-2013 ING Bank N.V., Trade register Amsterdam, no. 33031431. All rights reserved.
Please view our Privacy Statement and Security message.
Copyright 2001-2013 ING Group N.V. All rights reserved.
www.ingcommercialbanking.com